אשף הקניין הרוחני

קבוצת ארליך גאה להציג את אשף הקניין הרוחני הראשון מסוגו בארץ
האשף נועד לסייע בצעדים הראשוניים של רישום פטנט, סימן מסחר או עיצוב ובכך לאפשר לכם ליצור ערך מהמצאותיכם

אשף לאפיון ההמצאה ולמיפוי היתרונות הטכניים הגלומים בה.

אשף הסוקר שאלות מקדמיות כמי הבעלים של ההמצאה, איך פרסומים קודמים של ההמצאה משפיעים על הסיכוי לרישום פטנט וכו'.

אשף יצירת מסמך העברת זכויות בהמצאה.

אשף יצירת הסכם סודיות בסיסי הניתן לחתימה ממוחשבת.

אשף יצירת מסמך פירוט לפני הגשת בקשה לעיצוב.

אשף יצירת מסמך מקדמי להגשת בקשה לקבלת סימן מסחר.

WordPress Lightbox