הסכם סודיות

אשף יצירת הסכם סודיות בסיסי הניתן לחתימה ממוחשבת.


יש לשלוח קישורית (לינק) לעמוד זה לצד הנחשף למידע הסודי בהסכם הסודיות (NDA).

כאשר נוצר צורך לחשוף את הרעיון / המצאה לאחרים (כגון נותני שירותים) לפני סיום הליך ההגנה על הקניין הרוחני, ניתן לבקש מראש את חתימתם של הנחשפים למידע הסודי על הסכם סודיות המופק מכלי זה. חתימה על הסכם זה תאפשר חשיפה מבוקרת של ההמצאה תוך הקטנת הסיכון לפגיעה בסודיות ההמצאה ובפוטנציאל רישום זכויות קניין רוחני עתידיות לגביה.

הכלי ידריך אותך בקלות ובזריזות דרך שאלון, אשר בסיומו יופק מסמך ייחודי של הסכם סודיות אשר ניתן לחתימה אלקטרונית.

ניתן להוריד ולשמור את המסמך המלא שיצרת באשף בסיום התהליך או לקבל אותו במייל.
אנו מתחייבים שלא לשמור העתק של המסמך, וכמו כן לא תהיה לנו כל גישה אליו.

כאשר הדבר נדרש, ניתן להשתמש במסמך זה ולהפנות אחרים אליו עוד לפני הפנייה לעורך פטנטים מוסמך, אשר יסדיר את רישום זכויות הקניין הרוחני בהמצאה.
אנו נשמח לעמוד לרשותך ולסייע בתהליך.

*כל מידע שיימסר יטופל בכפוף לנהלי הפרטיות שלנו.

WordPress Lightbox